ئاڵەکۆک

مستەفا بەگی کوردی add_a_photo
کوردی دیوانی کوردی
٢٦. عەزیزم باعیسی عەیش و نیشاتم
عەزیزم! باعیسی عەیش و نیشاتم!
گوڵم! سەرمایەکەی ژین و حەیاتم!
دەزانی خۆ ئەمن سەودازەدەی تۆم؟
نەچیری ئاهوویی چاوی سیاتم؟
هەمیشە من لە کونجی دەرد و غەمدا
ئەسیری شەرت و مەحبووسی وەفاتم
بە ساڵی جارێ قوربانی دەکەن حاج
ئەمن هەر دەم بە قوربانی وەفاتم
بە جاڕووبی موژەی چاوم هەمیشە
خەریکی مشت و ماڵی خاکی ڕاتم
لە شەوق و زەوقی عالەم بوومە فارغ
کە هەم زانوویی هیجرانی و بەڵاتم
لە بەرچی وا لە من ئازوردە بووی تۆ؟
نییە ڕەحمت بە حاڵم لێو نەباتم
ئەگەر کردوومە تەقسیر و گوناهێ
هەزاران تۆبە بێ تا ڕۆی مەماتم
بە مەرگی تۆ وەها خەستە و زەبوونم
نەماوە زەڕڕەیێ سەبر و سوباتم

پەراوێز edit