ئاڵەکۆک

نالی add_a_photo
نالی دیوانی نالی
٥٠. ئەم تاقمە مومتازە کەوا خاسسەیی شاهن
ئەم تاقمە مومتازە کەوا خاسسەیی شاهن
ئاشووبی دڵی مەملەکەت و قەلبی سوپاهن
سەف سەف کە دەوەستن بە نەزەر خەتتی شوعاعن
حەڵقە کە دەبەستن وەکوو خەرمانەیی ماهن
نەرگس نیگەه و ساق سەمەن، کورتە بەنەفشەن
موو سونبول و، ڕوومەت گوڵ و، هەم لالە کولاهن
گوڵزاری دەر و دەشتن و غیلمانی بەهەشتن
ئاهوو سەف و، ئاتەش بە کەف و، تیز نیگاهن
سەحرا بە تەجەللی دەکەنە وادیی ئەیمەن
قامەت شەجەر و، مەزهەری ئەڵتافی ئیلاهن
گەه تاوس و، گەه کەبکن و، گەه بۆقەلەموونن
گەه ئاتەش و، گەه شوعلە، گەهێ دوودی سیاهن
لالەن بە بەدەن، ئەتڵەسی ئەخزەر کە لەبەر کەن
نەوڕەستە گوڵن، بەستە لەگەڵ دەستە گیاهن
تەنهایی سەمەن بەرگی بەنەوشە کە لەبەر کەن،
وەک نووری دڵی موئمین و زوڵماتی گوناهن
بۆ سەیری خەرامیدەنی ئەم سەرو قەدانە،
سۆفی لە تەڵەبدان و، هەموو سالیکی ڕاهن
بۆ زوڵف و ڕوخ و ئەبرووی چون زوڵفی سیاتان
عالەم وەکوو نالی هەموو با ناڵە و ئاهن
نالی! بە خودا حەیفە دەڕەنجێنی دڵی خۆت
ئەم تاقمە مەخسوسە هەموو ساحیبی جاهن

پەراوێز edit