ئاڵەکۆک

نالی add_a_photo
نالی دیوانی نالی
٤٦. لەبت میم و، قەدت ئەلف و زوڵف چیم
لەبت میم و، قەدت ئەلف و، زوڵف چیم
دەزانی بەم سیانە تالیبی چیم!
وەفای عەهدە لە من ڕۆح و، لە تۆ ماچ
چییە چارەی ئەمانەت غەیری تەسلیم
کە هاتی تێغی بێزاریت لە سەر دام
سەری خۆم خود بە خود هەڵگرت و ڕۆییم

پەراوێز edit