ئاڵەکۆک

نالی add_a_photo
نالی دیوانی نالی
٣٧. بە هاوین جەستە خەستەی دەردی گەرمام
بە هاوین جەستە خەستەی دەردی گەرمام
بە زستان دڵ شکستەی بەردی سەرمام
لە هێلانەی زەمیندا وەک شتور مورغ
منی قودس ئاشیان بێباڵ و پەڕ مام
لە قوربی قاب قوسینی دوو ئەبرۆت
منی أدنی چ دوور و دەربەدەر مام!
بەڵاگەردانی باڵات بم ئەگەر چووم
فیدای هیندوویی خاڵت بم ئەگەر مام
نەفەس هەروا لە ڕێدا دێت و نایێ
لە سەیر و مەیری ئەسبابی سەفەرمام
دەمێکە وا لەسەر پێیەک دەسووتێم
لە شەوقی تۆ بە میسلی مۆم و هەر مام
وەرە قوربان! بە جان هەردوو برا بین
کە تۆ بێمادەر و من بێپودەر مام
لە دارالعلمی تەحسیلی مەعاریف
وەکوو نالی جەهوول و بێخەبەر مام

پەراوێز edit