ئاڵەکۆک

نالی add_a_photo
نالی دیوانی نالی
١٢٢. لەو وەختەوە بیستوومە دیتن بەقەدەر چاوە
لەو وەختەوە بیستوومە دیتن بەقەدەر چاوە،
هەر مووم لە بەدەن یەکسەر، وەک عەینی فەنەر، چاوە
فەرمووی کە هەموو دەم بێ گریان و، شەویش نەنوێ
ئەم بەندەیە مەئموورە، ئەم ئەمرە لەسەر چاوە
جێگایێ نەزەرگا بێ، شەش جانیبی دەریا بێ،
ئەی مەردومی سەیرانی، لەم خیتتەیە هەر چاوە
چاویشی لە نالی کرد، دین و دڵ و جانی برد
گەر زوڵفە ئەگەر نازە، گەر خەندەیە، گەر چاوە

پەراوێز edit