ئاڵەکۆک

نالی add_a_photo
نالی دیوانی نالی
١٠٧. دڵ سیاسەنگ نەبێ مائیلی خاکی وەتەنە
دڵ سیاسەنگ نەبێ، مائیلی خاکی وەتەنە
خاڵی لەعلی حەبەشە، ساکینی بوردی یەمەنە
پەرچەمی سونبولی و، قەددی قضیب البانی
زوڵف بەهلوولی و، خەت زەنگی و، وەجهی حەسەنە
تەڵعەتی ئایەتی جان مەزهەری ئیعجازی بەیان
لەبی دورج و، دەهەنی سیڕڕ و، کەلامی عەلەنە
دەست لە خوێنم مەدە، ئالوودە مەکە دامەنی پاک
خوێنی من سابیتە، باتیل نییە وەک ڕەنگی خەنە
وەک گوڵی ئاتەشی، خەمڵیوە بە بەرگی چەمەنی
قامەتی نارەبەرە، ناروەرە، نارەوەنە
ڕۆشنیی دیدە بە ئینسانە، کە موژدەی قەدەمت
ڕۆشنیی دیدەیی غەمدیدەیی بیت الحَزَنە
دڵی نالی کە ئەنیسی قەرەداغە، ئێستەیش
داغی سەرچاوە و دێوانەیی دار و دەوەنە

پەراوێز edit