ئاڵەکۆک

ژیلا حسەینی add_a_photo
ژیلا گەشەی ئەوین
٣٨. کۆست
«بەهارە» ئەمساڵ بەهار خەمینە
دەشت و دەر و کێو، سیما خوێنینە

نە «جمە»ی خەڵکە نە «فڕە»ی مەلە، نە «نووزە»ی ژینە
نە شنەی دار و هاژەی ڕووبار و بزە و کەنینە

هاوارە... دادە... گریانە... شینە
«بەهارە ڕۆڵەم» بەهار خەمینە
کۆستی هەلەبجە و مەرگی ئەوینە

پەراوێز edit