ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار وەرگێڕانی مەم و زین
٣٧. پەسنی باغی میری بۆتان
میر بووی لە تەنیشتی کۆشک، باخێک
چۆن باخ؟ لە دڵی بەهەشتێ داخێک
تانجێکی گوڵان لەسەر جیهانێ
دار چوو بوو سەری لە عاسمانێ
باڵندە ئەوند بوو لەو بەهەشتە
ڕاست ببووە بەهەشتی پڕ فریشتە
کاژ دەستەملان لەگەڵ سنۆبەر
نێوان بوو لەنێو چنار و عەرعەر
نارنج و بەهێ لە ڕەنگی زینێ
زەردی کەسەر و کوڵی ئەوینێ
خورما و هەنار و سێوی داران
لێو و مەم و کوڵمی نازداران
شەوبۆ و وەنەوشی تازەدەرچوو
لای پۆلەگوڵێکی کاتبەسەرچوو
گوڵ پیاڵەیی گەوهەری لەسەر چنگ
سەرڕێژ لە تنۆک تنۆکی ئاونگ
دێراوە ڕەزی تەکووزی ڕێز ڕێز
گیرابوو لە کەسک و سوور، پەراوێز
پێت وابوو ستێرەناسی زانا
ساڵپێوی لەواندەرانە دانا
دەتدی هەموو شوێن و چاوەچاوە
شینایی لەناوە، ئاوە دەوری داوە
هێرۆی ڕەش و سوورگوڵی شەق و گەش
لاسا بوو لە خۆشدڵ و بەختڕەش

پەراوێز edit