ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی بابا هەژاری موکریان
٢٧. چخۆشە پاشی ئەم تۆرانە سازان

چخۆشە پاشی ئەم تۆرانە سازان

چشیرینە وتەی راز و نیازان

بەسم بێ جەزرەبەی شەوگاری دوریت

پتر مەی هەنجنە جەرگم بەنازان

question_answer پەراوێز نووسین