ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی بابا هەژاری موکریان
٢٧. چخۆشە پاشی ئەم تۆرانە سازان

چخۆشە پاشی ئەم تۆرانە سازان

چشیرینە وتەی راز و نیازان

بەسم بێ جەزرەبەی شەوگاری دوریت

پتر مەی هەنجنە جەرگم بەنازان

پەراوێز edit