ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی بابا هەژاری موکریان
٢٦. لەگەڵ تۆدا کەسێکی دەم دەمانە

لەگەڵ تۆدا کەسێکی دەم دەمانە

چکارێکی بەخۆشی پاش نەمانە؟

مەی و کەوسەر لە گۆشەی لێوی ئاڵە

بەهەشتی خۆش لە شێوی ناومەمانە

پەراوێز edit