ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٩٩. ھەر خۆڵێ کە دیت چ زۆر چ تۆزکاڵێ بوو

ھەر خۆڵێ کە دیت چ زۆر چ تۆزکاڵێ بوو

کێلگەردن و کوڵمەسوور و چاوکاڵێ بوو

شەرمێ بکە تۆزی دەتەکێنی بەرگت

ئەو تۆزە گڵی ڕوومەتی لێوئاڵێ بوو

هر ذره که در خاک زمینی بوده است
پیش از من و تو تاج و نگینی بوده است
گرد از رخ نازنین به آزرم فشان
کانهم رخ خوب نازنینی بوده است

پەراوێز edit