ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٩٣. گەنجت دەوێ ڕەنجی دەوێ واهات، وا چوو

گەنجت دەوێ ڕەنجی دەوێ واهات، وا چوو

کێ گوڵ دەچنێ دڕکی لە دەستی ڕاچوو

تا شانە نەبوو لەت لەت و جەرگی پارە

کەی دەستی بە کاکۆڵی جوانێک داچوو

در دهر کسی به گلعذاری نرسید
تا بر دلش از زمانه خاری نرسید
در شانه نگر که تا به صد شاخ نشد!
دستش به سر زلف نگاری نرسید

پەراوێز edit