ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٦٥. مەیگێڕ بە دووچاوە مەستەکانت مەستم

مەیگێڕ بە دووچاوە مەستەکانت مەستم

تۆم لابی لە دوو جیهان بەچی دەربەستم

هاواری لە پیری دەستگیرە دەروێش

من پیرم و تۆم دەوێ کە بگری دەستم

پەراوێز edit