ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٦٤. مەی کووپەیەک و گۆشت و مەزە و نانی گەنم

مەی کووپەیەک و گۆشت و مەزە و نانی گەنم

جوانێ بەتەنێ لە چیمەنێ بێتە کنم

ماچی دەمی مەی نۆشی لە سەرخۆشی دا

وەبزانە کە مەزن و میری ئەو ناوە منم

گر دست دهد ز مغز گندم نانی
وز می دو منی ز گوسفندی رانی
با لاله رخی و گوشه بستانی
عیشی بود آن نه حد هر سلطانی

پەراوێز edit