ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٥٠. دەسکاری خودایە خۆم و ئاکاریشم

دەسکاری خودایە خۆم و ئاکاریشم

بۆ هەرچی دەچم لە دەستی ئەو دا ڕیشم

هیچ کارێ بە دەست خۆم نییە، هەرچی دەیکەم

ئەو پێمی دەکا، هێشتە گوناهباریشم

بر رهگذرم هزار جا دام نهی
گویی که: بگیرمت اگر گام نهی
یک ذرّە جهان ز حکم تو خالی نیست
حکمم تو کنی و عاصیم نام نهی؟ !

پەراوێز edit