ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٤١. دەمبینی کە خەمبار و کز و داماوم

دەم بینی کە خەمبار و کز و داماوم

وا بیر مەکەوە لە مەرگ و کەس ترساوم

مردن کە لە ڕێمە، هەر دەبێ، ناترسم

ژاکاوی ئەوەم بە ئارەزوو نەژیاوم

تا ظن نبری کز آن جهان می ترسم
وز مردن و از کندن جان می ترسم
چون مرگ حق است، من چرا ترسم از او؟
چون نیک نزیستم، از آن می ترسم

«باباافضل کاشانی»

پەراوێز edit