ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٤. بەس هەڵ بخولێ بە دەوری پیس و پاکا

بەس هەڵ بخولێ بە دەوری پیس و پاکا

تا کەنگێ بە شوێن هەموو خراپ و چاکا

گەر زەمزەمی یان دایبنێ ئاوی ژیانی

ناچاری دەبێ ڕۆچی بە سینەی خاکا

تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد
چند از پی هر زشت و نکو خواهی شد
گر چشمه زمزمی و گر آب حیات
آخر به دل خاک فرو خواهی شد

پەراوێز edit