ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٣٣. کوا مەی؟ بڕەوێ خەم و خەیاڵ و خەوەکەم

کوا مەی؟ بڕەوێ خەم و خەیاڵ و خەوەکەم

وا ڕوو بە مەرگ گلۆر دەبێ ڕەوڕەوەکەم

ئەو خشتی لە خاکی من دەی بێژن

نێزیکە بچێتە چینی خانووی نەوەکەم

خوش باش که غصه بیکران خواهد بود
بر چرخ قران اختران خواهد بود
خشتی که ز قالب تو خواهندزدن
ایوان سرای دیگران خواهد بود

پەراوێز edit