ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٢. سەرخۆش بە بە مەی، لە سەر دەراوێژە کەسەر

سەرخۆش بە بە مەی، لە سەر دەراوێژە کەسەر

ئەم کورتە ژیانە ڕێی خەمانی مەخە بەر

بەس گێژ و نەزان و هێڕ بە، خۆ تۆ زێڕ نی

ژێر خاک بکرێی، دووبارە بت هێننەوە دەر

زان پیش که بر سرت شبیخون آرند
فرمای که تا باده گلگون آرند
تو زر نی ای غافل نادان که ترا
در خاک نهند و باز بیرون آرند

question_answer پەراوێز نووسین