ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢١. پەندێکی مناڵەکەت بدە مامەی پیر

پەندێکی مناڵەکەت بدە مامەی پیر

با بازی بە خاک و گڵ نەکا، ژیری بەبیر!

بێژنگی لە دەس دەرێنە! بەس دای بێژێ

کەللەی سەری پاتشا و میر و وەزیر

ای پیر خردمند پگه‌تر برخیز
و آن کودک خاکبیز را بنگر تیز
پندش ده گو که نرم نرمک می‌بیز
مغز سر کیقباد و چشم پرویز

پەراوێز edit