ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٠٩. بایی مەبە بە ژیان و کەمێ ڕامێنە

بایی مەبە بە ژیان و کەمێ ڕامێنە

زۆری وەکوو تۆ ئێستە سەتی لە شوێنە

دڵخۆش بە هەتا ماوی، مەرگ وا لە کەمین

تا تۆش نەڕفێنراوی بەشت بڕفێنە

بر چشم تو عالم ارچه می‌آرایند
مگرای بدان که عاقلان نگرایند
بسیار چو تو روند و بسیار آیند
بربای نصیب خویش کت بربایند

پەراوێز edit