ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٠٨. بیر کەم بتەنە، ڕایەڵەکەت بێ پۆیە

بیر کەم بتەنە، ڕایەڵەکەت بێ پۆیە

مەی ڕۆکە لە کووپە، چ ڕەوای ڕۆڕۆیە

ئەمڕۆ کە بە فیز و قۆزی، سۆزی تۆزی

با بردەڵە! پێت وابوو جیهان بۆ تۆیە؟!

بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد
وز خوردن آدمی زمین سیر نشد
مغرور بدانی که نخورده‌ست ترا
تعجیل مکن هم بخورد دیر نشد

question_answer پەراوێز نووسین