ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
٢٠٨. بیر کەم بتەنە، ڕایەڵەکەت بێ پۆیە

بیر کەم بتەنە، ڕایەڵەکەت بێ پۆیە

مەی ڕۆکە لە کووپە، چ ڕەوای ڕۆڕۆیە

ئەمڕۆ کە بە فیز و قۆزی، سۆزی تۆزی

با بردەڵە! پێت وابوو جیهان بۆ تۆیە؟ !

بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد
وز خوردن آدمی زمین سیر نشد
مغرور بدانی که نخورده‌ست ترا
تعجیل مکن هم بخورد دیر نشد

پەراوێز edit