ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٨. باش ڕێگە دەچووم یا خۆ گلابم، ڕابرد

باش ڕێگە دەچووم یا خۆ گلابم، ڕابرد

گەر دوورەپەرێز بووم و تەبا بووم، ڕابرد

ترسم هەیە بۆم بێتە ژمار ڕۆژی ژمار

ئەو ژینە کە بێ یار و شەڕابم ڕابرد

تا بازشناختم من این پای ز دست
این چرخ فرومایه مرا دست ببست
افسوس که در حساب خواهند نهاد
عمری که مرا بی می و معشوقه گذشت

پەراوێز edit