ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٧٢. هەر کەس کە تەواوە ناتەواوی ماڵە

هەر کەس کە تەواوە ناتەواوی ماڵە

کێ خێوی کوڵاو و کاڵە بۆ خۆی کاڵە

خوێنتاڵە هەتا ملان لە ناو شیرنایی

کێ ڕووگەش و خوێن شیرنە ژینی تاڵە

افسوس که نان پخته، خامان دارند
اسباب تمام، ناتمامان دارند
آنان که به بندگی نمی‌ارزیدند
امروز کنیزان و غلامان دارند
«شیخ بهایی»

پەراوێز edit