ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٦٩. دنیا بە دەسی دەستە کەر و گایێکە

دنیا بە دەسی دەستە کەر و گایێکە

هەر جاشەکەرە وەزیر و پاشایێکە

دیندار بە کەسێ دەڵێن نەزان و گێژە

هەرکەس کە دەڵێن کافرە زانایێکە

با این دو سه نادان که چنان می‌دانند
از جهل، که دانای جهان ایشانند
خر باش! که از خری که این دونانند
هر کو نه خر است، کافرش می‌خوانند

پەراوێز edit