ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٦٠. لێم بۆتە مەتەڵ: بەهەشتە، جێگەی حوورە

لێم بۆتە مەتەڵ: بەهەشتە، جێگەی حوورە

هەنگوێن و کەرە و شیر و مەی و کافوورە

با ئێمە بە مەی لێرە بەهەشتێ ساز دەین

تا پیاوی هەژار دەگاتە بەغدا، دوورە

گویند بهشت و حور و کوثر باشد
جوی می و شیر و شهد و شکر باشد
پر کن قدح باده و بر دستم نه
نقدی ز هزار نسیه خوشتر باشد

پەراوێز edit