ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٥١. مەی خۆرەوە نی و لە ئێمە هاتوویە گەمەی

مەی خۆرەوە نی و لە ئێمە هاتوویە گەمەی

خۆشت بە دزی هەزار دزی و حیزی دەکەی؟

فیزمان بە سەرا لێ مەدە مەستی ناکەی

هەر کارێ دەکەی هەزار کەڕەت خۆزگە بە مەی

گر می نخوری طعنه مزن مستان را
بنیاد مکن تو حیله و دستان را
تو غره بدان مشو که می مینخوری
صد لقمه خوری که می غلام‌ست آن را

پەراوێز edit