ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٥٠. مەیخۆرەوەکان دە وەرن و ساز دەین کۆڕێ

مەیخۆرەوەکان دە وەرن و ساز دەین کۆڕێ

مەیگێڕ وەرە با دەفری شەڕاب هەڵچۆڕێ

دەیزانی خودا ڕۆژی بەرێ، مەیخۆرین

تێکی مەدە، زانستی خودا ناگۆڕێ

من می خورم و هرکه چو من اهل بود
می خوردن من به نزد او سهل بود
می خوردن من حق ز ازل می‌دانست
گر من نخورم علم خدا جهل بود
«سراج‌الدین قمری»

پەراوێز edit