ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٤٨. ئۆخەی کە نەما باوی خەیاڵی خاڵی

ئۆخەی کە نەما باوی خەیاڵی خاڵی

مەیگێڕێ دەبینمەوە بە بادەی ئاڵی

گێرەی ڕەمەزان بەربوو، ئەوا جێژن هات

دەم بێنی لە دەم گا و کەران ڕاماڵی

عید آمد و کارها نکو خواهد کرد
ساقی می لعل در سبو خواهد کرد
افسار نماز و پوزه‌بند روزه
عید از سر این خران فرو خواهد کرد

question_answer پەراوێز نووسین