ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٤٧. دڵبەر کە بمان داتێ مەیێک و ماچێ

دڵبەر کە بمان داتێ مەیێک و ماچێ

بەرماڵ و ڕدێن بە توونی ئاگر داچێ

دڵتەڕ لە جەهەندەما بێ، سا دەرکی بەهەشت

گیراوە بە قوڕ تازە کەسی تێ ناچێ

می خوردن و گرد نیکوان گردیدن
به زانکه بزرق زاهدی ورزیدن
گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود
پس روی بهشت کس نخواهد دیدن

پەراوێز edit