ئاڵەکۆک

هەژار موکریانی add_a_photo
هەژار چوارێنەکانی خەییام
١٠٤. چاوجوان نە دەمی خەوە دە هەڵبێنە سەرێ

چاوجوان نە دەمی خەوە دە هەڵبێنە سەرێ

مەی تێکە لە کووپە چەند قومێکم بدەرێ

هاکا قوڕی خاکی من و تۆش هەڵشێلن

بکرێتەوە کووپە مەی لەکن گۆزەکەرێ

زان کوزه‌ی می که نیست در وی ضرری
پر کن قدحی بخور به من ده دگری
زان پیشتر ای صنم که در رهگذری
خاک من و تو کوزه‌کند کوزه‌گری

پەراوێز edit