ئاڵەکۆک

سوارە ئیلخانیزادە add_a_photo
سوارە خەوە بەردینە
٢٤. هەوارە
شەوێکی سەختی زستان، دوور بووم لە کۆڕی دۆستان
لە مەستی مەی پەرستان، لە دەنگی دیدە مەستان
هەوارە، هەی هەوارە، ساز بن بچینە هەواری
سەفەرێکم کەوتۆتە بەر، چیت بۆ بێنم بۆ دیاری؟
تا تۆ هاتی بەهار هات، بۆنی گوڵ و گوڵزار هات
کە یاری چاو خومار هات، دەرمانی دەردەدار هات
هەوارە، هەی هەوارە، کاتی گوڵ و گوڵزارە
لە داوێنی کۆهساران، سەت خێوەت و دەوارە
بانگم کە بانگی شێوان، بزەت بێنە سەر لێوان
زوڵفت بە شنەی بای شێوان، خەم با بردی لە لێوان
هەوارە هەی هەوارە، ئەرێ ساز بن بچینە هەواری
گوڵان بچنین لە بناران، بیدەین بە یەک بە دیاری

پەراوێز edit