ئاڵەکۆک

کامەران موکری add_a_photo
لە پەڵەی هەوری تەڕی بزێوا
لە هاژەی ئاوی چەم و نشێوا
لە خرمەخرمی «شەستە بارانا»
لە دوا هەنسکی قوڵپی گریانا
ئاوازەی گەرمی شیعرم بیستوە
زۆر جار لە تاوا لێوم گەستوە
تا دێڕی شیعری جوانم ڕست ئەکرد
ئارام لە دڵما وەک ساوا ئەمرد
ئەگەڕام غەمگین بۆ چرۆی شیعرێ
بە ویشوومەی ژین، زوو هەڵنەوەرێ
کە واتە ئێستە، کە دڵم شادە
گیانم لە کۆتی جەخار ئازادە
گوڵە سوورەکەم گەش، و پاراوە
کەلەپچەی دەستی هەوڵم پساوە
ئەبێ، شیعرەکەم تەڕ و بڕتر بێ
گەرم، وەک گڕی گەشی ئاگر بێ
لە جاران، گەلێ خۆشتر بێ نەغمەی
لە تام چەشتنیا هەر بڵێم ئۆخەی
بنووسە، دێڕی پڕ تام و لەزەت
دوور بێ لە گریان، هەنسک و خەفەت
شیعرێ بێدەنگی پڕ لە ئاوازە
بتوانم بڵێم شیعرێکە تازە
ڕەنگی وەک ئاسۆی ژینی ئێستا بێ
ڕەونەق و گەشی ژیانی تیا بێ

پەراوێز edit