ئاڵەکۆک

لوتفی add_a_photo
لوتفی دیوانی لوتفی
٢١٢. دڵ بە دونیا خۆش مەکە قەسرو نیگارو نەقشی چین
دڵ بە دونیا خۆش مەکە قەسر و نیگار و نەقشی چین
ماڵی ئاخیرمان قوڕە، قوڕمان بەسەر بۆ کوێ بچین

پەراوێز edit