ئاڵەکۆک

لوتفی add_a_photo
لوتفی دیوانی لوتفی
٢١٠. تا بە کەی من ھەر بناڵم ڕۆژ و شەو دەرد و عەزاب
تا بە کەی من ھەر بناڵم ڕۆژ و شەو دەرد و عەزاب
باخی عومرم بێ سەمەر چوو خەستە حاڵ و ماڵ خەراب

پەراوێز edit