ئاڵەکۆک

لوتفی add_a_photo
لوتفی دیوانی لوتفی
٢٠٧. ئەم خودایە ئیش و کاروو کردەوەی چەن نادرە
ئەم خودایە ئیش و کار و کردەوەی چەن نادرە
چونکە خوایی بێ شەریک و تاک و تەنیا و قادرە

پەراوێز edit