ئاڵەکۆک

لوتفی add_a_photo
لوتفی دیوانی لوتفی
١٨٨. قەد و باڵای چەن شیرینە ڕوو بە خەندە و دولبەری
قەد و باڵای چەن شیرینە ڕوو بە خەندە و دولبەری
نێرگزی کوێستانە چاوی ڕەنگ روخساری پەری
تیری غەمزەی بۆ منی بۆژارە بۆتە سەد ئەلەم
ئێش و ئازارە ژیانم من لە شادی بووم بەری

پەراوێز edit