ئاڵەکۆک

لوتفی add_a_photo
لوتفی دیوانی لوتفی
١٧٨. دڵ ئیمرۆ گەلێ پەست و خەمبارە
دڵ ئیمرۆ گەلێ پەست و خەمبارە
دونیای ڕۆشنی وەک شەوی تارە
تەمەنی جوانی و شادی لە دەس چوو
بۆیە بەم چەشنە لە ژین بێزارە

پەراوێز edit