ئاڵەکۆک

لوتفی add_a_photo
لوتفی دیوانی لوتفی
١٧٦. دونیا وەک ژنە لە دوای حەفتا ساڵ
دونیا وەک ژنە لە دوای حەفتا ساڵ
داوات لێ دەکا بازنگ و خرخاڵ
زۆر ئاگادار بە لە ڕێت لا نەدات
لەم ئاخیرەدا نەتخاتە ناو چاڵ

پەراوێز edit