ئاڵەکۆک

لوتفی add_a_photo
لوتفی دیوانی لوتفی
١٦٦. ئەی گوڵی ھیوای کورد ئەی شێخ مەحموودی مەلیک
ئەی گوڵی ھیوای کورد ئەی شێخ مەحموودی مەلیک
ئاگەدارت بێ خودای تاک و تەنیا و بێ شەریک
تۆ کە فەخری قەومی کوردی تۆی زەعیم و پێشەوا
خالقی عالەم بەخۆی حیفزت بکا، نەتکا خەریک

پەراوێز edit