ئاڵەکۆک

لوتفی add_a_photo
لوتفی دیوانی لوتفی
١٦٤. ئەی کوردی زەلیل دیدە پڕ لە زار
ئەی کوردی زەلیل دیدە پڕ لە زار
دەروون پڕ لە خەم لە ژیان بێزار
گا مەستی بادەی ژەھراوی گەردوون
گاھێ گیرۆدەی ژێر دەستی ئەغیار

پەراوێز edit