ئاڵەکۆک

عەبدوڵڵا گۆران add_a_photo
گۆران خەیام بە کوردی
٤٣. کفر و دین بەینیان یەک هەناسەیە
کفر و دین بەینیان یەک هەناسەیە،
یەقین تا گومان یەک هەناسەیە،
ئەم هەناسەیە بە خۆشی بژی،
مادام خۆی ژیان یەک هەناسەیە!
از عالم کفر تا به دین یک نفس است
وز منزل شک تا به یقین یک نفس است
این یک نفس عزیز را خوار مدار
کاین حاصل عمر ما همین یک نفس است

پەراوێز edit