ئاڵەکۆک

عەبدوڵڵا گۆران add_a_photo
گۆران خەیام بە کوردی
٣. ئەفسووس تۆماری جوانیمان تەی بوو
ئەفسووس! تۆماری جوانیمان تەی بوو،
بەهاری تازەی شادیمان «دەی» بوو،
ئەو مەلە مەستەی جوانیی بوو ناوی،
هەی داد، نەمزانی کەی هات و کەی چوو،
افسوس که نامه جوانی طی شد
و آن تازه بهار زندگانی دی شد
آن مرغ طرب که نام او بود شباب
افسوس ندانم که کی آمد کی شد
زستانی ژیانە وا قەلی مەرگە قڕی
پیری مڵەیەک بوو ڕەگی لاویمی بڕی
باڵداری جوانیم لە لکی ئاواتم
هاوارە لە من چ زوو بە زوو نیشت و فڕی
«هەژار»

پەراوێز edit