ئاڵەکۆک

تورکەمیر add_a_photo
ھەرچەن من بەندەی بێ عبادەتم
عابد خام عەمەڵ عاسی عادەتم
بێ داد و دەھش خەتاکردارم
لەیسە لوقمەی لەحم لاشەی مردارم
ناخاڵسوقەڵب غەلیزتینەتم
نموونەی نفرەت، کیسەی کینەتم
دەس وە کار نیک، نەکەردەن یاریم
زوان و گفتار ناباوەن جاریم
ئەو عەھد ئەحباب ناموافقم
مودامەن وە عشق، مەجاز عاشقم
یەوم حەشر عامڵ بێ شەرم و حەیام
ئیجازەت وە ڕای پاکی نەدێ پام
ھەم دز ھەم دەغەڵباز ھەم بەخیلم
وە کفەی عوسیان ئەعماڵ سەقیلم
غەرەز یە گشت عوزر، کردارەکەمیمن
ئەجر ئیشتبا خاتر جەمیمن
موتمەئنوقەڵب تووم قایم گرتەن
مەزانم لوتف وە ئەمیر شەرتەن
ئەوشەو محەممەد وە معراج بەردی
وە یەدوڵڵا خەیب شەرتوەنش کەردی
واتی وە نامت ئەسریان وە چەو
ڕووی مەحشەر ڕووی بێجورمیت ئەوشەو
چەن خەتاکاران کفرانی عاسی
عاری ژە ئاداب ڕای خوداناسی
فاجر فاعڵان، فرە گوناھان
ھەمیشە جوویای قەتڵ و زناھان
بوەخشم وە حەجر حوجرەی معراجت
وە ڕای ڕەسوول ڕایەگەی ڕاجت
ھەور ڕەحمەتت ئەوسەر بەراری
شرووع کەین وە مەتەر بەخشایش باری
بارش کەین وەبان گیان سرشتم
بشوورین ئەوراق گوناھان گشتم
مەر ژەی یەمانی مەرحەمەت مایە
ژە ئەمتار ھەور بەحر بی پایە
بشوورین جامەی زەیل زونووبم
موتەھھەر بوو جیب جامەی جنووبم

پەراوێز edit