ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٩٩. فەلەک گریان و هاوارم هەتاکەی؟
فەلەک گریان و هاوارم هەتاکەی؟
جییات کردم لە دڵدارم هەتاکەی؟
هێناتم و تەختی نەردت نیشاندام
شەش و پێنج بێ مۆری زارم هەتاکەی؟

پەراوێز edit