ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٩٦. ڕاخەرت گوڵ سێبەرت سومبوڵ
ڕاخەرت گوڵ سێبەرت سومبوڵ
باڵات ڕێک و جوان بە ئارەزوی دڵ
لەتاو ئاڵی گوڵی ڕومەتت
سرەوتم نیە بەوێنەی بولبول

پەراوێز edit