ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٩٤. فەلەک چەوت و چەوێڵ و ناتەواوە
فەلەک چەوت و چەوێڵ و ناتەواوە
بە ئاخ و ئۆف و هاوار گوێی نە داوە
هەمیشە کار و کرداری وەهایە
بنچینەکەی بەم جۆرە داڕێژراوە

پەراوێز edit