ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٦٧. خوایە ئاگری عیشقم لە گیان کە
خوایە ئاگری عیشقم لە گیان کە
دڵ و جگەرم پاکی بریانکە
وابێ گڕ لە گەڵ هەناسەم دەربێ
پەروانەی دڵم گیری سوتان کە

پەراوێز edit