ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٦٤. لە بەختی ڕەش و ئێشی بێوێنە
لە بەختی ڕەش و ئێشی بێوێنە
پیاڵەی شەرابم پڕ زەهر و خوێنە
لەبەر ناسازی چەرخی پڕ مەینەت
کزەی دەرونم چیا تاوێنە!

پەراوێز edit