ئاڵەکۆک

سابیر ڕازی add_a_photo
ڕازی چوارینەکانی بابا تاهیری عوریان
٥٦. خۆشەویستی لە مێژی من کوانێ؟
خۆشەویستی لە مێژی من کوانێ؟
دوو چاوی سورمە ڕێژی من کوانێ؟
وا هاتە کۆتایی ژینی ( تاهیر)
با زوو بێ، یاسین وێژی من کوانێ؟

پەراوێز edit